Szolgáltatások

Autóklíma javítás, felújítás, beszerelés

Szolgáltatások

Kezdőlap Klímatöltés

Klímaszervíz, Klímatöltés

Mi a thermo management?

A thermo management az optimális motorhőmérséklet üzemállapottól független fenn tartását, valamint a jármű utasterének fűtését és hűtését jelenti. Egy korszerű thermo management rendszer tehát motorhűtésből és klímaberendezésből áll.

A két rendszerhez tartozó alkatrészek, amelyek kölcsönösen befolyásolják egymás mű ködését, gyakran egy egységet képeznek.

Az utastérszűrő kiszűri a port, a pollent és a szennyeződést a levegőből, mielőtt az tisztán és lehűtve az utas térbe áramlana. Ahogy minden szűrőnek, ennek is korlátozott a felvevőképessége. Minden klímarendszerben található egy elpárologtató, amelynek lamelláiban kondenzvíz képződik. Idővel baktériumok, gombák és mikro organizmusok telepszenek meg benne, ezért az elpárologtatót rendszeresen fertőtleníteni kell.

A KLÍMARENDSZER ALKATRÉSZEI

Az expanziós szelep a határoló a magasnyomású és az alacsony nyomású oldal között a klíma rendszerben. Az elpárologtató előtt található. Az elpárologtatóban az optimális hűtési teljesítmény érdekében a hőmérséklettől függően a hűtőközeg áramlását az expanziós szelep szabályozza. Ez biztosítja, hogy a folyékony hűtőközeg teljes egészében elpárologjon, és így kizárólag gáz halmaz állapotú hűtőközeg kerüljön a kompresszorba. Az expanziós szelepek a kiviteltől függően eltérőek lehetnek.

Kompresszor meghibásodások

Ilyen esetekben elsőnként általában a klímarendszerben lévő hűtőközeg mennyiségét kell megvizsgálni. Ilyenkor gyakran megállapítható, hogy nincs elegendő hűtőközeg a rendszerben. A berendezés típusától függően egy év alatt a hűtőközeg akár 10%-a is távozhat a klímarendszerből. Mielőtt azonban újra fel töltené a rendszert hűtőközeggel, meg kell vizsgálni, hogy a hű tőközeg veszteség természetes módon történt-e, vagy esetleg tömítetlenség következtében. Ha fennáll a lehetősége, hogy a rendszer tömítetlen, nem elegendő csupán utántölteni a hűtőkö zeget. Először meg kell keresni a szivárgás helyét, pl. úgy, hogy formálógázt tölt a klímarendszerbe, és elektronikus szivárgás keresővel megvizsgálja azt. Az eredménytől függően ki kell cse rélni a tömítetlen alkatrészeket (1. ábra) vagy csak a szárítószű rőt. Végül előírásszerűenle kell vákuumozni, majd a gyártó előírásainak megfelelően hűtőközeggel és olajjal fel kell tölteni a berendezést.

Mi a teendő? Probléma esetén ki kell szerelni a kompresszort, és le kell ereszteni az olajat. Amennyiben az olajban szürkés (kontraszt anyag használatakor szürkészöldes vagy szürkéssárga) elszíne ződés, valamint fém részecskék is észlelhetők (5. ábra), az ide gen részecskék jelenléte miatt megfelelően át kell mosni a klímarendszert, valamint ki kell cserélni az expanziós szelepet és a szárítószűrőt, a klímarendszert ismét előírásszerűen le kell vákuumozni, majd újra fel kell tölteni hűtőközeggel és olajjal. Ezeknek a lépéseknek az elvégzése után ismét kifogástalanul kell működnie a berendezésnek.

Megfelelő tájékoztatást kapott az ügyfél? Az ügyfelek a műhelyben gyakran csak a szivárgáskeresésre, adott esetben a tömítetlen alkatrészek cseréjére és a klímaszer vizre kapnak előzetes költségbecslést, így ha további munkála tok elvégzése is szükségessé válik, nehéz ügyfélnek érvelni. ügyfél ugyanis gyakran nem hajlandó magára vállalni a magas járulékos költségeket, pl. a kompresszorcsere vagy a mosás költségeit. Éppen ezért rendkívül fontos részletesen tájékoztatni az ügyfelet, és ismertetni a műszaki tényállást, valamint a koc kázatokat.

Ha eltömődik a szabályozószelep, a kompresszor nem műmödik megfelelően. A károkat csak a kompresszor szakszerű ki cserélésével (beleértve a rendszer mosását is) lehet elhárítani. A nem megfelelő kenés egyébként valamennyi kompresszortípus nál károkat okoz. A teljesítményszabályozott kompresszorok azonban különösen érzékenyen reagálnak arra, ha nem elegen dő a hűtőközeg, illetve az olaj. Útmutatás műhelyeknek és szerelőknek Amennyiben egy ügyfél azért hozza be a járművét a műhelybe, mert szeretné megjavíttatni a nem megfelelő hűtőteljesítményt, Mi a kompresszor meghibásodásának az oka? A kompresszor a klímarendszer mozgó alkatrészekből álló főda rabja, ennek megfelelően elegendő olajjal kell ellátni. A rend szerben az olaj feladata továbbá a kompresszor hűtése, hogy el kerülhető legyen annak túlmelegedése. Amennyiben hosszabb ideig túl kevés hűtőközeggel működtetik a kompresszort (pl. tö mítetlenség miatt), nem biztosított a kompresszor alkatrészei- nek hőleadása és kenése, mivel az olajat a klímarendszer a hű tőközeggel együtt továbbítja. A kompresszor alkatrészeinek túlzott igénybevételekor fém dörzsölődhet le az alkatrészekről, amelyek aztán lerakódhatnak a belül található szabályozószele- pen. Ha eltömődik a szabályozószelep, a kompresszor nem működik megfelelően. A károkat csak a kompresszor szakszerű ki cserélésével (beleértve a rendszer mosását is) lehet elhárítani. A nem megfelelő kenés egyébként valamennyi kompresszortípus nál károkat okoz. A teljesítményszabályozott kompresszorok azonban különösen érzékenyen reagálnak arra, ha nem elegen dő a hűtőközeg, illetve az olaj.

A KLÍMARENDSZER MOSÁSA

Kötelező átmosni a klímarendszert! Javításkor, illetve kompresszor meghibásodása esetén az egyik legfontosabb teendő a klímarendszer átmosása, hogy ne marad janak szennyeződések és káros anyagok a klímarendszerben. mosásra szükség van a szakszerű javítások elvégzése és a drá ga következményes károk megelőzése érdekében. Ezen kívül ezzel őrizhető meg a szállítóval szembeni szavatossági igény és így biztosítható az ügyfelek elégedettsége. Mindazonáltal a kompresszorok, expanziósszelepek, kapilláriscsövek és szárító szűrők átmosása nem lehetséges, ezért mosás közben adapte rekkel át kell őket hidalni. A mosás befejeztével a szelepeket és szűrőket ki kell cserélni.

Miért kell átmosni a berendezést?
1. Kompresszorkárok esetén el kell távolítani a fémforgácsok okozta szennyeződéseket.
2. El kell távolítani a nedvesség beszivárgása következtében ke letkező savmaradékokat.
3. Meg kell szüntetni az elasztomer-részecskék okozta eltömő déseket.
4. Maradéktalanul el kell távolítani a szennyezett hűtőközeget és a klímaolajat.

Merre tart a klímaberendezések és az utastér kényelmének fejlődése?

Egyre elterjedtebbé válnak a többzónás klímaberendezések. A felsőbb kategóriájú járművekben a klímaberendezéseket már most is „páratartalom-szabályozással” látják el, amellyel elke- rülhető a túl száraz levegő befúvása.

A jövőben a beltéri klímaszabályozás a klíma- és szellőzőrend- szer része lesz. Ezt azt jelenti, hogy a levegő minőségét vizsgáló érzékelők és levegőelőkészítő-rendszerek gondoskodnak arról, hogy a lehető legjobb legyen a klíma az utastérben.

Valamennyi járműkategóriában megjelennek az elektronikus ve- zérlésű kompresszorok, amelyek teljesítménye szabályozható

és ezzel alacsonyabb tüzelőanyag felhasználást tesznek lehető- vé. A lehető legkisebb hűtőközeg veszteségről optimalizált al- katrészek, csövek és tömítések gondoskodnak majd.

A kívánt klíma mindenkinek, minden ülőhelyen: A kívánt klíma jelentése:
* Egyedi klímakomfort a jármű valamennyi ülésén
* Huzatmentes, kellemes szellőzés
* Kiváló minőségű levegő
* Akusztikai komfort a lehető legkevesebb zajjal
* Egyszerű, átlátható kezelésE-mail cím

goszter60@gmail.com

Nyitvatartás

H - P: 08:00 - 17:00
szombat-vasárnap zárva

Cím

1212 Budapest Domb u. 7

Telefon

06-30-973-37-84

Szervízünk Csepel központjához közel a Domb. u. 7 szám alatt található.

  • 1212 Budapest Domb u. 7 goszter60@gmail.com
  • 06-30-973-37-84